Upis kandidata primljenih na Doktorski studij iz oblasti kineziologije - od 7.5. - 25.5.2018.godine

Upis kandidata primljenih na Doktorski studij iz oblasti kineziologije vršit će se u periodu od 7.5. - 25.5.2018.godine svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati u studentskoj službi.
 
 
Za upis je potrebno slijedeće:
 
 - index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM i uredno popuniti)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 - uplatnica od 2500 KM, svrha doznake: N1701 - dio školarine za Doktorski studij iz oblasti kineziologije, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 - uplatnica od 40 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLAN.U UNIJI STUDENATA I ODRŽ.ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru