Upis prijavljenih kandidata na konkurs na Odsjeke Pedagogija i Biologija, studijski program Konzervacijska biologija i ekologija

Upis kandidata  koji su se prijavili na konkurs za upis studenata u I (prvu) godinu prvog ciklusa za akademsku 2019./2020.godinu na Odsjecima Pedagogija i Biologija, studijski program Konzervacijska biologija i ekologija će se vršiti u petak, 19.7.2019.godine i nakon godišnjeg odmora,u periodu od 22.8-30.8.2019.godine svakim radnim danom u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta u terminu od 10-12 sati.

 

Za upis je potrebno slijedeće:
 
REDOVAN STUDIJ
 
 
 - index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM , uredno popuniti te SVOJERUČNO POTPISATI)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 - ljekarsko uvjerenje
 - uplatnica od 200 KM, svrha doznake: N1101 uplata za zimski semestar-akademska 2019./20. god.,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 - uplatnica od 40 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 
OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.