Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija studenta Stefana Elezovića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija studentice Amre Eminović

Konkurs za izbor u zvanje - august 2020

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija studenta Kovačević Seudina

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Mirsade Ćehić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Elmina Burdalića i link za pristup online odbrani

Link za pristup online odbrani putem Microsoft Teams platforme:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUxZWZkNzctNmMyOC00ZTEyLWI0YzktODllOTZjYjk2NDJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

Konkurs za izbor u zvanje

U prilogu se nalazi tekst Konkursa za izbor u zvanje.

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Julijane Raič

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Arise Đulić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Hajrije Rabijić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Mire Velagića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Jasmine Gerin

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Dragana Mihaljevića

Obavještenje

Odbrane diplomskih radova na drugom ciklusu studija zakazane za 27.03.2020.godine sljedećih studenata: Kenana Talića, Amine Divljanović i Suzane Vasilj neće biti održane u zakazanom terminu zbog nemogućnosti prisustva predsjednice Komisije i mentorice. Nakon što se odrede novi termini za odbrane diplomskih radova navedenih studenata isti će o njima biti obaviješteni.Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Kenana Talića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Suzane Vasilj

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Amine Divljanović

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Lejle Husrep

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Bojana Aćimovića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Adnana Mekića