Obavještenje

Odbrane diplomskih radova na drugom ciklusu studija zakazane za 27.03.2020.godine sljedećih studenata: Kenana Talića, Amine Divljanović i Suzane Vasilj neće biti održane u zakazanom terminu zbog nemogućnosti prisustva predsjednice Komisije i mentorice. Nakon što se odrede novi termini za odbrane diplomskih radova navedenih studenata isti će o njima biti obaviješteni.Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Kenana Talića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Suzane Vasilj

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Amine Divljanović

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Lejle Husrep

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Bojana Aćimovića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Adnana Mekića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Tajme Drljević

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ivane Telebak

Odgoda ispita iz predmeta Metodika treninga u nogometu i Metodika treninga u rukometu za 26.02.2020.godine

Obavještavamo apsolvente na II ciklusu Odsjeka Sport i zdravlje da se ispit iz predmeta Metodika treninga u nogometu i Metodika treninga u rukometu kod doc.dr. Adija Palića, planiran za 19.02.2020.godine, odgađa za 26.02.2020.godine u 10 sati zbog praktične nastave iz skijanja.
Hvala na razumijevanju!

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Samira Durakovića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Adne Burić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Amine Ademović, djev.Balavac

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Husić Mehić Almedine

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. sci.Džafera Alića

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. sci. Stjepana Skoke

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Ademovića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Sandre Petrović

KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:142-1-6/41-22/20 od 15.1.2020. godine,  Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

 

KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni list". Konkurs je objavljen u navedenom listu dana 22.01.2020.godine.

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju za studenta Hebib Karima