Rezultati ispita iz predmeta Etnologija

Rezultati ispita iz predmeta Religije svijeta i Religije savremenog svijeta

Rezultati ispita odrzanih 17.09.

Rezultati ispita odrzanih 13 i 14 septembar

Rezultati pisanog dijela ispita iz Kulture usmenog i pisanog izražavanja, održanog 14.9.2018. godine

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Josipa Galića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Indire Prguda

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Nejre Huseinbegović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Sanele Čolić

Rezultati ispita iz predmeta Osnove likovne kulture - odsjek Razredna nastava kod red. prof. Salke Peze

Rezultati ispita iz predmeta Kultura usmenog i pisanog izražavanja, održanog 12.9.2018. godine

Rezultatii spita iz predmeta Sintaksa i stilistika, održanog 10.9.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta Likovna kultura i djeciji crtez odrzanog 10.09.2018. Odsjek pedagogija

Upis ocjena obaviti će se sutra, 13.09.2018. od 9 do 10 sati u kabinetu red.prof. Salke Peze.

Rezultati ispita iz predmeta: Komunikologija u sportu

Rezultati ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, održanog 7.9.2018. godine

Ispit iz iznad navedenog predmeta položio je student s brojem indexa NB140081 ocjenom 6. Studeni koji nisu položili mogu se javiti predmetnoj asist. radi dogovora oko termina konsultacija na mail: sanja.merzic@unmo.ba

Rezultati završnog ispita iz predmeta Metodika prirode i društva, održanog dana 06.09.2018. godine u 12h. Predmetni nastavnik: dr. sc. Denisa Žujo zekić, vanr. prof.

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija odgoja i obrazovanja i Religije savremenog svijeta, održanih 4.9.2018.godine

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija I, Pedagogija, Specijalna pedagogija I, Djeca sa teskocama u razvoju, Pedagoske teorije, Pedagoska praksa u predskolskim ustanovama

RAZREDNA NASTAVA - Rezultati ispita iz predmeta Likovne tehnike odrzanog 03-09-2018

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija sporta na Stručnom studiju iz oblasti sporta, održanog 3.9.2018.godine