Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Amara Marića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Kerima Ibreljića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajle Karađuz

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Tee Kvesić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Medine Kajan i link za pristup online odbrani

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Medine Kajan održaće se u četvrtak 22.7.2021. godine u 10:30 sati , online putem Microsoft Temas platforme.

LINK ZA ONLINE ODBRANU DIPLOMSKOG RADA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhmMjdlMGMtNWVjNy00MTRiLTk5NDItZjljZDA2NDkyMDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Emine Vujinović Mehremić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Enaida Redžića

Obavijest o odgodi termina javne odbrane diplomskog rada na II ciklusu studija studentice Ene Jugo, određivanje novog termina odbrane za 15.06.2021.godine u 11 sati i link za pristup online odbrani

LINK ZA ONLINE ODBRANU DIPLOIMSKOG RADA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMzOGZkNzYtMTNkNy00NjdmLWJlMjItZWNkNzQxY2MwYTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d
 

Način pristupanja: Prilikom otvaranja LINKA na web pretraživaču idete na opciju „Join on web instead" te ukucate svoje ime i prezime i kliknete JOIN.

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ene Jugo i link za pristup online odbrani

LINK ZA ONLINE ODBRANU DIPLOIMSKOG RADA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMzOGZkNzYtMTNkNy00NjdmLWJlMjItZWNkNzQxY2MwYTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d
 

Način pristupanja: Prilikom otvaranja LINKA na web pretraživaču idete na opciju „Join on web instead" te ukucate svoje ime i prezime i kliknete JOIN.

Obavijest o odgodi termina javne odbrane diplomskog rada na II ciklusu studija studentice Ružice Martić, određivanje novog termina odbrane za 03.06.2021.godine u 13 sati i link za pristup online odbrani

LINK ZA ONLINE ODBRANU DIPLOIMSKOG RADA:

 

Način pristupanja: Prilikom otvaranja LINKA na web pretraživaču idete na opciju „Join on web instead" te ukucate svoje ime i prezime i kliknete JOIN.

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ružice Martić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Lejle Imamović Lerić i link za pristup online odbrani

LINK ZA ONLINE ODBRANU DIPLOMSKOG RADA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY0YjhkM2EtOTQ3My00OWU3LTgwZTItMWZjYTM5OWE2Y2Zm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Elene Marković

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Željka Šege

Obavijest o odgodi termina javne odbrane diplomskog rada na II ciklusu studija studentice Amine Čomor i određivanje novog termina odbrane za 25.05.2021.godine

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Amine Čomor

Obavijest o odgodi termina javne odbrane diplomskog rada na II ciklusu studija studentice Perutina Ivane i određivanje novog termina odbrane za 04.06.2021.godine

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ivane Perutina

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Stanke Vitić i link za pristup online odbrani

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Adisa Sarajlića