Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Adriana Kneževića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Alena Jazvina

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Šejle Jelovac

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Medine Halilović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Senite Maksumić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amine Festić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amne Razić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Burnić Abdullah-Ajdina

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Antonia Malekinušića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Damjana Ćorića i link za pristup online odbrani

LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA4OWJkYzMtNjZjYi00OTU4LWJhNzctNDVjN2Q2MmE5NTRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Selve Duraković

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Sadžide Jelovac

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Lane Škaljić

Konkurs za izbor Rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova od 49. do 52. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa Odlukom Senata, broj: 101-340/22 od 8.2.2022.  godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje KONKURS ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU (Detalji u nastavku)

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Alenke Posavac i link za pristup online odbrani

Online odbrana diplomskog rada studentice Posavac Alenke održaće se u petak 25.2.2022. godine u 11 sati putem Microsoft Teamsa.
 

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Davora Babića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Merime Habul

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Emine Odobašić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ivane Brkić


Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Salke Sakoča i link za pristup online odbrani