Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Adnana Bukvića

Javna odbrana magistarskog rada na II ciklusu studija studentice Sabine Šljivo

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada održan 17.7.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada održan 17.7.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Pedagoska praksa u predskolskim ustanovama

Rezultati ispita iz predmeta Medicinska etika na Univerzitetskom studiju Zdravstvena njega, održanog 09.07.2019.godine

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija mišljenja i inteligencije

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija traume i gubitka

NB180055 - deset - 10 (A)

Rezultati ispita iz predmeta Specijalna pedagogija II

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija II

Rezultati ispita iz predmeta Biosistematika kormofita II održanog 3.7.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Biosistematika kormofita II održanog 3.7.2019.

Obavijest o terminu dolaska prof.dr. Lidije Pehar

Termin dolaska prof.dr. Lidije Pehar, 10.7.2019. u 8h, nova zgrada.

Dopunjeni rezultati ispita iz predmeta Djeciji crtez odrzanog 05.07.2019. Odsjek razredna nastava

Rezultati ispita iz predmeta Likovna kultura i djeciji crtez odrzanog 04.07.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Djeciji crtez odrzanog 05.07.2019. Odsjek razredna nastava

Rezultati ispita iz predmeta Predskolska pedagogija II

Rezultati ispita iz predmeta Fiziologija biljaka održanog 3.7.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Fiziologija biljaka održanog 3.7.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Pedagoska metodologija II i Metodologija istrazivanja u odgoju i obrazovanju

Rezultati ispita iz predmeta Pedagoška psihologija

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija

Rezultati ispita iz predmeta Pedagoska praksa u predskolskim ustanovama