Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Emine Tanović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Merjeme Kaplan

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Sabine Hebib

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Branislava Dolića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajle Merzić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Fatime Pezić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Đurđice Hajrović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Emine Kamber

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Adne Svinjar

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Fatime Hadžić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Aleme Husejić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amire Hozić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Emre Kovačević

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajle Oručević

Konkurs za izbor rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova od 49. do 52. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa Odlukom Senata, broj: 101-3949/21 od 29.12.2021. godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje se Konkurs za izbor rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru (detaljno u nastavku teksta)

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Arnela Velagića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Nedima Mešinovića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Harisa Nešusta

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Mihaele Mikulić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Vanje Šipovac