Obavijest o terminu dolaska doc.dr. Šejle Bjelopoljak

Termin dolaska doc.dr. Šejle Bjelopoljak, 9.10.2020.god. u 12h. Svi studenti koji trebaju potpis ili upis ocjene kod profesorice, mogu doći u navedenom terminu u učionicu 202 u novoj zgradi.

Odgoda ispita iz predmeta Metodika treninga u nogometu i Metodika treninga u rukometu za 26.02.2020.godine

Obavještavamo apsolvente na II ciklusu Odsjeka Sport i zdravlje da se ispit iz predmeta Metodika treninga u nogometu i Metodika treninga u rukometu kod doc.dr. Adija Palića, planiran za 19.02.2020.godine, odgađa za 26.02.2020.godine u 10 sati zbog praktične nastave iz skijanja.
Hvala na razumijevanju!

Konsultacije kod prof. dr. Spasenije Ceranic

Termin za konsultacije kod prof. dr. Spasenije Ćeranić je petak, 29.11.2019. u 11:30 h (kabinet za spoljne saradnike)

Konsultativna nastava na drugom ciklusu studija Odsjek sociologija

Obavijest o terminu dolaska prof. ddr. Lidije Pehar

Termin dolaska prof. ddr. Lidije Pehar je u ponedjeljak, 23.9.2019. u 12.30 h u kabinetu za spoljne saradnike.

Termin potpisivanja ocjena i konsultacija kod prof. dr. Spasenije Ćeranić

Termin za potpisivanje ocjena i konsultacija kod prof. dr. Spasenije Ćeranić je u petak, 20.9.2019. u 13 h u kabinetu za spoljne saradnike.

Obavijest o terminu dolaska prof. Pehar

Termin dolaska prof. dr. Lidije Pehar je petak 6.9.2019. u 11.00 h (kabinet za spoljne saradnike)

Obavijest o terminu dolaska prof.dr. Lidije Pehar

Termin dolaska prof.dr. Lidije Pehar, 10.7.2019. u 8h, nova zgrada.

OBAVIJEST ZA PROLONGIRANJE ISPITA KOD PROFESORA NA ODSJEKU SPORT I ZDRAVLJE, STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA, RAZREDNA NASTAVA, TE OSTALI ODSJECI KOJI IMAJU PREDMET "TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ II"

SPORT I ZDRAVLJE:
Metodička praksa nastave sporta i zdravlja srednjoškolskog uzrasta sa 1.7. na 8.7.
Osnove organizacije i menadžmenta sa 2.7. na 9.7.
Antropologija sporta sa 30.6. na 9.7.
Atletika sa 4.7. na 11.7.
Antropomotorika sa 3.7. na 10.7.
Teorija i historija sporta sa 5.7. na 12.7.
Aktivnosti u prirodi sa 4.7. na 11.7.
Planinarenje i alpinizam sa 3.7. na 10.7.
Menadžment u sportu sa 5.7. na 12.7.
Modeli organizacije u sportu sa 4.7. na 11.7.2
Izleti i logorovanja sa 3.7. na 10.7.
Teorija sporta sa 4.7. na 11.7.
Teorija i metodika vaterpola sa 3.7. na 10.7.
Teorija i metodika skijanja II sa 3.7. na 10.7.
Strukturalna i funkcionalna analiza skijanja II sa 4.7. na 11.7.
Metodička praksa nastave sporta i zdravlja osnovnoškolskog uzrasta sa 6.7. na 13.7.
Sportski marketing sa 5.7. na 12.7.
Menadžment ljudskih resursa sa 5.7. na 12.7.

STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA
Stručna praksa sa 1.7. na 8.7.
Metodologija u sportu sa 3.7. na 10.7.
Aktivnosti u prirodi sa 4.7. na 11.7.
Metodika treninga izabranog sporta sa 4.7. na 11.7.
Planiranje i programiranje u izabranom sportu sa 3.7. na 10.7.
Menadžment u sportu sa 4.7. na 11.7.
Osnove marketinga u sportu sa 4.7. na 11.7.
Liderstvo u sportu sa 5.7. na 12.7.
Kondiciona priprema mladih sa 3.7. na 10.7.
Sportski marketing i industrija sporta sa 4.7. na 11.7.
Menadžment u profesionalnom sportu sa 5.7. na 12.7.

RAZREDNA NASTAVA
Antropomotorika sa 1.7. na 8.7.
Izleti i logorovanja sa 1.7. na 8.7.
Tjelesni i zdravstveni odgoj II sa 3.7. na 10.7.
Osnove tjelesnog i zdravstvenog odgoja sa 4.7. na 11.7.
Teorija sporta sa 3.7. na 10.7.

Te svi ostali odsjeci koji imaju predmet "Tjelesni i zdravstveni odgoj II" sa 3.7. na 10.7.

Termini ispita su u ranije zakazanim satnicama.

Obavijest o odgodi dolaska prof. dr. Lidije Pehar

Prof. dr. Lidija Pehar je sprijecena doci u srijedu 26.6.2019., a o novom terminu njenog dolaska studenti ce biti blagovremeno obavjesteni.

Termin potpisivanja ocjena i konsultacija kod prof. dr. Spasenije Ceranic

Termin za potpisivanje ocjena kod prof. dr. Spasenije Ćeranić je petak, 28.6.2019 god.., 12.00 h, učionica 204, a termin za konsultacije je također petak, 12.30 h, učionica 204.

OBAVEZE STUDENATA/CA NA PREDMETIMA: SOC.POLITIKE, SOC.KULTURE I UMJETNOSTI I SOC.BRAKA I SPOLNOSTI

Obavjestenje o promjeni termina ispita kod prof. dr. Ekrema Colakhodzica

Obavijest o terminu dolaska prof. dr. Lidije Pehar

Konsultacije kod prof. dr Spasenije Ćeranić

Konsultacija kod prof. dr Spasenije Ćeranić biće održane u četvrtak, 23.5.2019. godine u 11 h u kabinetu za spoljne saradnike!

Obavještenje o nadoknadi nastave kod v.ass. Mustafe Džafića

Obavještavamo studente da će se vježbe iz predmeta Historija pedagogije i školstva na Odsjeku za pedagogiju kod v.ass. Mustafe Džafića umjesto 25.4.2019. održati 26.4.2019. u 14:00 sati.

Konsultacije kod prof. dr. Spasenije Ćeranić

Konsultacija kod prof. dr. Spasenije Ćeranić će se održati u četvrtak, 25.4.2019. god. u 11 sati u kabinetu za spoljne saradnike.

OBAVIJEST ZA STUDENTA II GODINE (IV semestar) odsjek Biologija - nadoknada predavanja

Nakon obavljenog razgovora sa studentima II. godine odsjeka Biologija, zakazujem nadoknadu predavanja iz predmeta Zoologija kičmenjaka I. za petak, 05.04.2019. godine u 9h.
Razlog je odsustvo zbog bolesti u terminu koji je rasporedom planiran za predavanje 02.04.2019 godine.

Srdačan pozdrav

Konsultacije kod prof. dr. Spasenije Ćeranić

Termin konsultacija kod prof. dr. Spasenije Ćeranić je 29.3.2019. god. u 11 sati u učionici 206.

Obavještenje o nadoknadi predavanja kod doc.dr. Semira Sejtanica

Obavještavamo studente da se predavanja iz predmeta Školska pedagogija kod doc.dr. Semira Šejtanića planirana u ponedjeljak 18.3.2019.godine realizovati u četvrtak, 4.aprila u 12:30 sati.

Obavjestenje za studente I i IV godine odsjeka Pedagogija

Obavještavamo studente prve i četvrte godine odsjeka Pedagogije, da će se vježbe iz predmeta :
- Andragogija II i Profesionalno informisanje učenika kod ass. Ajle Salčin koje su planirane za utorak 12.3. realizovati u srijedu, 21.3.2019 godine od 9 do 12 h , uč Mosp4.
- Pedagogija sporta kod ass Ajle Salčin koja su planirane za utorak 12.3. realizovat će se 18.3.2019 godine u 14:30 do 15:15 h, uč Mosp4.

Rezultati ispita "Teorija i metodika školske gimnastike" (SPORT I ZDRAVLJE)

- Jasmin Lipovac 5
- Senad Šuta 5

Konsultacije i potpisivanje ocjena kod prof. dr. Spasenije Ceranic

Termin potpisivanja ocjena - (I i II ciklus): 25.2.2019. u 10:45 (kabinet spoljnih saradnika u novoj zgradi) Termin konsultacija (II ciklus): 25.2.2019. u 11:15 (kabinet spoljnih saradnika u novoj zgradi)

OBAVIJEST ZA PROLONGIRANJE ISPITA KOD PROFESORA NA ODSJEKU SPORT I ZDRAVLJE, STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA I RAZREDNA NASTAVA

SPORT I ZDRAVLJE
van. prof. Ekrem Čolakhodžić - Biomehanika 25.2.
van. prof. Almir Popo - Skijanje I, II 25.2.
van. prof. Almir Popo - Teorija i metodika skijanja II 25.2.
van. prof. Almir Popo - Ronjenje 26.2.
van. prof. Damir Đedović - Sportski marketing 27.2.
van. doc. dr. Adi Palić - Strukturalna i funkcionalna analiza snowbordinga 26.2.
van. prof. Damir Đedović - Teorija sporta 27.2.
van. prof. Rijad Novaković - Metodička praksa nastave sporta i zdravlja srednjoškolskog uzrasta 28.2.
van. prof. Rijad Novaković - Metodička praksa nastave sporta i zdravlja osnovnoškolskog uzrasta 28.2.
van. prof. Damir Đedović - Osnove organizacije i menadžemnta 26.2.
van. doc. dr. Adi Palić – Metodika treninga u izabranom sportu 26.2.
van. prof. Damir Đedović – Menadžment ljudskih resursa 27.2.

RAZREDNA NASTAVA
van. prof. Rijad Novaković - Metodička praksa sporta mlađeg školskog uzrasta 28.2.

STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA
van. prof. Damir Đedović – Osnove menadžmenta u sportu 27.2.
van. prof. Damir Đedović – Menadžment u sportu 27.2.
van. prof. Damir Đedović – Menadžent sportskih organizaciija 28.2.
van. prof. Damir Đedović – Modeli organizacije u sportu 26.2.
van. prof. Damir Đedović – Osnove marketinga u sportu 27.2.
van. prof. Damir Đedović – Liderstvo u sportu 28.2.
van. prof. Almir Popo – Sportovi na void 25.2.
van. prof. Almir Popo – Sportsko penjanje 26.2.
van. prof. Damir Đedović – Upravljanje u sportu 27.2.
van. prof. Almir Popo – Specifična kondiciona priprema 25.2.
van. prof. Almir Popo – Primjenjeno plivanje u vojsci I policiji 26.2.
van. prof. Damir Đedović – Sport I mediji 27.2.
van. prof. Rijad Novaković – Stručna praksa u klubu 28.2.

Obavijest o promjeni termina održavanja ispita kod van. prof. Ekrema Čolakhodžića