Konsultativna nastava na drugom ciklusu studija Odsjek sociologija

Studentice/ti koji nisu do sada bili na konsultativnoj nastavi iz predmeta Sociologija multikulturalizma, Savremene rodne studije i Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava da se obavezno prevashodno jave putem mejla na adresu predmetne profesorice radi dogovora oko dinamike rada na spomenutim predmetima. javiti se na mejl adrese : merima.jasarevic@unmo.ba ili na merima_jasarevic@yahoo.com
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet