Rezultati ispita iz predmeta Etnologija, održanog 27.9.2017.godine

  1. Kovačević Alina           6
  2. Čampara Lejla            6
  3. Buhač Ivan                7
Upis ocjena - petak, 29.9.2017.godine u 9 sati.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet