Rezultati ispita iz predmeta Sociološke teorije, održanog 9.2.2018.godine

  1. Softić Kemal                   7
  2. Kovačević Alina              6
  3. Raič Romana                  6
  4. Jelovac Šejla                   8
  5. Zulum Emina                   6
  6. Pandur Adnela                7
  7. Demirović Tamil Mirnes    6
Upis ocjena - srijeda, 14.2.2018.godine u 10 sati.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet