Rezultati ispita iz predmeta Sociologija odgoja i obrazovanja, održanog 14.2.2019.godine

 1. Hero Zulka                7
 2. Krhan Semina           6
 3. Alić Amna                  uslovno
 4. Tanović Emina           uslovno
 5. Knezović Ana            8
 6. Dželko Sanela           uslovno
 7. Džemić Medina          uslovno
 8. Memić Enka               5
 9. Terzić Amira               5
 10. Sinanović Ajla            9
 11. Poturović Nadira        6
 12. Ruvić Amra                5
 13. Mihić Boris                 5
 14. Topić Selma               5
Upis ocjena i usmeni dio ispita za studente koji su uslovno položili - srijeda, 20.2.2019.godine u 10 sati u kabinetu prednmetnog nastavnika. 
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet