Rezultati ispita iz predmeta Religije svijeta, održanog 15.2.2019.godine

  1. Kundačina Milica           6
  2. Gaštan Kemal                5
  3. Muratović Njegoš           5
  4. Kičin Arnes                     5
Upis ocjena - srijeda, 20.2.2019.godine u 10 sati u kabinetu predmetnog nastavnika. 
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet