Rezultati ispita iz predmeta Morfologija i anatomija biljaka održanog 29.01.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Morfologija i anatomija biljaka održanog 29.01.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Religije svijeta i Religije savremenog svijeta, održanih 30.1.2019.godine

Rezultati ispita iz predmeta Emdemizam i endemi BiH održanog 30.01.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Emdemizam i endemi BiH održanog 30.01.2019.

Rezultati iz predmeta Pojedinac i socijalna interakcija

Rezultati ispita iz predmeta Biodiverzitet flore održanog 29.01.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Biodiverzitet flore održanog 29.01.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Biodiverzitet flore održanog 29.01.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Biodiverzitet flore održanog 29.01.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija odgoja i obrazovanja, održanog 29.1.2019.godine

Rezultati ispita iz predmeta Predskolska pedagogija I

Rezultati završnog ispita iz predmeta BIODIVERZITET FAUNE, 24.01.2019. u 10h.

Upis ocjena utorak, 29.01.2019. godine u kabinetu profesorice (prema ranijem dogovoru)
Predmetni profesor Dr. sc. Denisa Žujo Zekić, vanr. prof.

Rezultati ispita iz predmeta prof. dr. Spasenije Ćeranić

U prilogu su rezultati i termin upisivanja ocjena

Rezultati završnog ispita iz predmeta Metodika prirode i društva, 22.01.2019.

Upis ocjena prema dogovoru.
Predmetni profesor Dr.sc Denisa Žujo Zekić, van. prof

Rezultati ispita iz predmeta Pedagoška praksa u centrima za osobe sa posebnim potrebama

Rezultati ispita iz predmeta Klinička praksa III

Rezultati ispita iz predmeta Etnologija, održanog 24.1.2019.godine

Rezultati ispita iz predmeta Likovnost u scenskom izrazu i lutkarstvu odrzanog 23.01.2019. - II ciklus studija Odsjek razredna nastava

Rezultati ispita iz predmeta Pedagoske teorije

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija, Pedagogija I, Specijalna pedagogija I

Rezultati ispita iz predmeta Metodika likovne kulture odrzanog 21.01.2019. - Odsjek razredna nastava

Rezultati ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, održanog 21.01.2019.

NB130155 5

Rezultati predispitnih aktivnosti iz predmeta Metodika likovne kulture - Odsjek razredna nastava

Rezultati Testa I iz predmeta Metodika likovne kulture odrzanog 15.11.2018.

Rezultati ispita iz predmeta Religije savremenog svijeta, održanog 28.11.2018.godine

Rezultati ispita iz predmeta Specijalna pedagogija I i Djeca sa teskocama u razvoju

Rezultati ispita iz Norme i kulture književnog jezika, održanog 13.11.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta Religije svijeta, održanog 26.10.2018.godine