Dopunjeni ostvareni bodovi Djeciji crtez - vjezbe

Rezultati ispita odrzanih 25.06.2018. iz predmeta Pedagogija slobodnog vremena i Pedagoska praksa u centrima za osobe sa posebnim potrebama

Rezultati završnog testa iz predmeta Metodike nastave biologije održan 25.6.2018.

Rezultati završnog testa iz predmeta Metodike nastave biologije održan 25.6.2018.

Rezultati ispita iz predmeta Djeciji crtez odrzanog 22.06.2018.

Rezultati završnog testa iz predmeta Biosistematika talofita održanog 25.06.2018.

Rezultati završnog testa iz predmeta Biosistematika talofita održanog 25.06.2018.

Rezultati završnog testa iz predmeta Metodička praksa u školi održan 22.6.2018.

Rezultati završnog testa iz predmeta Metodička praksa u školi održan 22.6.2018.

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija istraživanja održanog 21.6.2018.godine

Rezultati ispita iz predmeta Opca/Opsta pedagogija na PGP grupi

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija II, Specijalna pedagogija II i Djeca sa teškocama u razvoju

DIZAJN INTERIJERA - Rezultati ispita iz predmeta Crtanje II

Rezultati ispita iz predmeta Etnologija, održanog 19.6.2018.godine

Rezultati ispita iz Sintakse i stilistike, odrzanog 19.6.2018. godine

Rezultati usmenog dijela ispita iz Norme i kulture knjizevnog jezika, odrzanog 26.3. i 02.4.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta Metodska praksa likovne kulture osnovnoskolskog uzrasta 22.03.2018. Odsjek likovne umjetnosti

Obavijest o odrzavanju usmenog dijela ispita iz predmeta Norma i kultura knjizevnog jezika

Rezultati ispita Metodska praksa likovne kulture osnovnoskolskog uzrasta 23-02-18

Rezultati ispita iz predmeta: Osnove motorike

Rezultati ispita iz predmeta: Komunikologija u sportu

Rezultati ispita iz predmeta: KOndicioniranje u izabranom sportu

Rezultati ispita iz predmeta Predskolska pedagogija I, Specijalna pedagogija I i Pedagoske teorije

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, održanog 16.02.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta Morfologija i fonetika, održanog 16.02.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta Religije savremenog svijeta, održanog 19.2.2018.godine

Rezultati ispita iz predmeta IHTIOFAUNA, održanog dana 13.02.2018. u 10h.

Upis ocjena 20.02.2018. godine (utorak) u 10h30min.
Predmetni profesor: Dr. sc. Denisa Žujo Zekić, vanr. prof.

Rezultati ispita Zoologija beskičmenjaka I., održanog dana 15.02.2018. u 10h.

Upis ocjena 20.02.2018. godine (utorak) u 10h30min.
Predmetna profesorica Dr. sc. Denisa Žujo Zekić, vanr. prof.