Rezultati ispita iz predmeta Etnologija

  1. Pandur Adnela             5
  2. Šafro Anela                  7
  3. Delibašić Semir            5
  4. Balavac Asija                5
  5. Jašarević Haris             5
  6. Stojić Magdalena          5
Upis ocjena - petak, 21.9.2018.godine u 10.30.sati. 
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet