Rezultati ispita iz predmeta Religije svijeta i Religije savremenog svijeta

 1. Zulum Emina                     6
 2. Pandur Adnela                   6
 3. Jusić Sanida                       5
 4. Zenunović Jasmina            6
 5. Demirović Tamil Mirnes      5
 6. Mičijević Nedim                   9/10
 7. Alić Amna                            6
 8. Delibašić Semir                    6
 9. Džemić Medina                    5
 10. Palalić Amina                       6
 11. Kahvedžić Šejla                   6
Upis ocjena - petak, 21.9.2018.godine u 10 sati. 
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet