Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Nastavnički fakultet Mostar
88104 Mostar
Sjeverni logor bb
Bosna i Hercegovina
 
 
E-mail: sportski.logos@unmo.ba
Telefon: +387 36 514 215
Fax: +387 36 571 216
 
 
ISSN 2233-0852
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet