IZJAVA O PLAGIJARIZMU-VAŽNO!!!!

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Nastavničkog fakulteta u Mostaru održanoj 7.1.2015.godine odlučeno je da počev od danas svi studenti postdiplomskog studija pri koričenju radova (tvrdi uvez) uz četiri odluke moraju na kraju rada ukoričiti i izjavu o plagijarizmu potpisanu od strane kandidata.

Obrazac izjave možete preuzeti klikom na dokument ispod.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet