Rezultati ispita rađenih kod doc. dr. Adija Palića

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA "TEORIJA I METODIKA ŠKOLSKE GIMNASTIKE"
NB130155 Pet (5)

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA "STRUČNA PRAKSA U IZABRANOM SPORTU"
NS150020 Šest (6)
NS150004 Osam (8)
NS150018 Šest (6)
NS170008 Devet (9)

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA "BAZIČNI SPORTOVI"
NS170007 Pet (5)
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet