Rezultati ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, održanog 7.9.2018. godine

Ispit iz iznad navedenog predmeta položio je student s brojem indexa NB140081 ocjenom 6. Studeni koji nisu položili mogu se javiti predmetnoj asist. radi dogovora oko termina konsultacija na mail: sanja.merzic@unmo.ba
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet