Rezultati ispita iz predmeta Psihologija traume i gubitka

1. Kvesic Tea - osam (8)
2. Vitic Stanka - osam (8)
3. Balic Ajla - sedam (7)

Upis ocjena će se održati u petak 30.8. u 12.00 u kabinetu predmetne asistentice.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet