Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studentice Muamere Džafić

Muamera Džafić, profesor razredne nastave, javno će braniti diplomski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Učestalost deformiteta stopala kod učenika osnovnoškolskog uzrasta na području Grada Mostara” dana 27. 01. 2017. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.
muamera.pdf
(624,7 KB)
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet