Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studentice Anele Fetić

Anela Fetić, profesor razredne nastave-bachelor, javno će braniti diplomski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Etničko porijeklo i obrazovno postignuće” dana 10. 02. 2017. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.
anela.pdf
(591,14 KB)
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet