Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studenta Edina Beganovića

Edin Beganović, profesor teoretskih muzičkih predmeta-bachelor, javno će braniti diplomski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Precizno intoniranje melodijskih početaka kroz prizmu tradicionalnih melodija” dana 18. 02. 2017. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.
edin.pdf
(808,1 KB)
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet