Javna odbrana magistarskog/master rada

Samir Palić, profesor sporta, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Razlike određenih antropoloških obilježja djece koja se bave i koja se ne bave sportom na području općine Jablanica” pred Komisijom u sastavu:

·dr.sc. Rijad Novaković, docent za užu naučnu oblast Metodika sporta i za užu naučnu oblast Sportovi, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, predsjednik Komisije

·dr.sci. Ekrem Čolakhodžić, docent za užu naučnu oblasti Tehnologija i modeli u sportu i za užu naučnu oblast Sportske igre, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, mentor, član Komisije

·dr.sc. Lejla Salihamidžić, vanredni profesor za užu naučnu oblasti Sportovi na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, član Komisije.

Zamjenik člana: dr.sc. Damir Đedović, docent za užu naučnu oblast Menadžment u sportu i za užu naučnu oblast Sportovi, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.

Termin odbrane 10. 04. 2015. godine u 10 sati.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru svakim radnim danom do 14 sati
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet