Javna odbrana magistarskog rada

Adnan Maljević, profesor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Uticaj morfoloških karakteristika i sastava tijela sportista na ispoljavanje različitih tipova snage” pred Komisijom u sastavu:

dr.sc. Almir Popo, docent za užu naučnu oblast Sportovi i docent za užu naučnu oblasti Tehnologija i modeli u sportu, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, predsjednik Komisije
dr.sc. Osman Lačić, vanredni profesor za užu naučnu oblasti "Teoretsko-metodičke osnove sporta” na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, mentor, član Komisije

dr.sc. Damir Đedović, docent za užu naučnu oblast Menadžment u sportu i docent za užu naučnu oblast Sportovi, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, član Komisije

Zamjenik člana: dr.sc. Azer Korjenić, docent za užu naučnu oblasti Sportske igre, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u MostaruTermin odbrane 9. 04 2015. godine u 14 sati.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru svakim radnim danom do 14 sati.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet