Javna odbrana magistarskog/master rada

Senaida Kero,diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Self-koncept učenika različitih obrazovnih profila” pred Komisijom u sastavu:

·dr.sc. Jasna Bogdanović-Čurić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Opšta psihologija, Filozofski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, predsjednik Komisije

·dr.sc. Dragoljub Krneta, redovni profesor za užu naučnu oblast Socijalna psihologija, Filozofski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, mentor, član Komisije

·dr.sc. Rijad Novaković, docent za užu naučnu oblast Metodika sporta i docent za užu naučnu oblast Sportovi, Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, član Komisije.

Zamjenik člana: dr.sc. Ekrem Čolakhodžić, docent za užu naučnu oblasti Tehnologija i modeli u sportu i za užu naučnu oblast Sportske igre, Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Termin odbrane 17.04. 2015 godine u 11 sati.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru svakim radnim danom do 14 sati
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet