Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH)

Linija finansiranja: Projekat podržan od strane EU Okvirnog Programa Horizon 2020
Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka: 2017
Trajanje (mjeseci): 4 godine (48 mjeseci)
Tip projekta: naučno-istraživački
Koordinator: Dr. sc. Sanel Riđanović, vanr. prof.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet