Invertarizacija flore i faune i procjena biodiverziteta sliva rijeke Bune

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka: 2017
Trajanje (mjeseci): Realizacija u toku (12 mjeseci)
Tip projekta: naučnoistraživački
Koordinator: Nastavnički fakultet (dr. sc. Lejla Riđanović, vanr. prof.)
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet