Kineziologija

Upis u IV semestar na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije

DELETE DETAILS

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. sci. Džafera Alića

DELETE DETAILS

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. sci. Stjepana Skoke

DELETE DETAILS

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Ademovića

DELETE DETAILS

Upis u III semestar Doktorskog studija iz oblasti kineziologije za kandidata mr. Jasmina Pandura

DELETE DETAILS

Raspored ispitnih termina na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije u II semestru

DELETE DETAILS

Raspored nastave za II semestar Doktorskog studija iz oblasti kineziologije

DELETE DETAILS

Ovjera I semestra na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije

DELETE DETAILS

Raspored ispitnih termina na doktorskom studiju iz oblasti kineziologije u I semestru

DELETE DETAILS

III ciklus -nastava I semestar - Prskalo.pdf

DELETE DETAILS

Raspored nastave na doktorskom studiju iz oblasti kineziologije u I semestru.pdf

DELETE DETAILS

Odluka_o_usvajanju_rang_liste_primlj.kandidata_na_doktorski_studij_iz_obl.kineziologije.pdf

DELETE DETAILS

izvedbeni plan.pdf

DELETE DETAILS


 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet