Nastavnički fakultet radom obilježio Noć istraživača 2017

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, zajedno sa organizacijskim jedinicama – fakultetima, već drugu godinu učestvuje u evropskom događaju pod nazivom Noć istraživača 2017, predstavljajući dostignuća iz sfere naučnoistraživačkog rada.
I ove godine (kao i prošle) posebno zanimanje za pomenuti događaj pokazuje Nastavnički fakultet, kao jedan od suorganizatora navedene manifestacije.
U okviru Evropske noći istraživača 2017. i ove godine smo posjetiocima ponudili mnoštvo zabavno-informativnih sadržaja kroz različite interaktivne eksperimente, prezentacije, postavke materijala, prikaze živih organizama, kreativne igre, radionice i izložbe.
Mjesto održavanja manifestacije Noć istraživača u Mostaru bila je Gimnazija (Stara) na Španskom trgu, kao i neke druge lokacije u gradu.
Aktivnosti, vrijedne pažnje, kojima se Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru predstavio i ove godine plod su volje i truda profesora, asistenata i studenata odsjeka: Hemija, Biologija, Razredna nastava te Sport i zdravlje.
Odsjek za hemiju, koji su predstavljali predmetni nastavnik i četiri studentice, predstavio je posjetiocima tri veoma interesantna eksperimenta: slonova pasta, hemijski kameleon i duga u epruveti.
Odsjek za biologiju, predvođen s dva predmetna profesora, dva asistenta i pet studenta, posjetiocima je ponudio pregled entomoloških zbirki, preperiranih životinjskih objekata, pogled kroz mikroskop te prezentaciju biodiverziteta morskih organizama (mekušci školjkaši, puževi, ribe, i sl.), kao i diverziteta vodozemaca – žabe Hercegovine.
Odsjek za razradnu nastavu, predvođen profesorom matematike i radom šest vrijednih studentica, je kroz vid kreativne igre „vesela matematika" (tangram, sastavljanje piramida, Leonardov most, zagonetka sa šibicama i dr.) vodio djecu i odrasle do rješenja pomenutih matematičkih mozgalica.
Odsjek za sport i zdravlje se predstavio prezentacijom Zdrav način života koju je ispred odsjeka vodila studentica IV godine pomenutog studija.
Mi smo svakako imali priliku vidjeti i entuzijazam mladih, nadamo se naših budućih studenata, koji su se ispred srednjih škola predstavili naučnim projektima, takmičenjima u izložbi likovnih radova, vodenih raketa, kao i kutkom za arheologiju. Almedina Omanović iz mostarske Druge gimnazije izložila nam je ispred tima Putinici u budućnost projekat Karta za budućnost.
Drage naše kolege, profesori i studenti, neka ovaj kratki tekst, potkrijepljen fotografijama u formi osvrta na događaj Evropska noć istraživača 2017, bude poziv vama da iduće godine aktivnije i spremnije dočekate isti u našem i vašem gradu Mostaru te da pokažete i da pokažemo da se u naukovanju i istraživačkom radu krije boljitak obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine.

Sretno!