Javna prezentacija rezultata istraživanja naučno-istraživačkog projekta

Nastavnički fakultet, Odsjek sociologija domaćin javne prezentacije rezultata istraživanja naučno-istraživačkog projekta pod nazivom »Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru« i panel diskusije na temu »Mladi i kultura mladih u Mostaru«.