Posjeta profesorice Elisabette Damiani

U sklopu Erasmus+ projekta kreditne mobilnosti za razmjenu osoblja i studenata Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru sa Univerzitetom Politecnica della Marche iz Ankone, na Nastavničom fakultetu je u periodu od 28.05. do 01.06. 2018. godine boravila prof. Elisabetta Damiani.
Profesorica Damiani je održala niz predavanja studentima III I IV godine odsjeka Hemija. Teme predavanja su bile:
• Šta su to slobodni radikali i kako ih možemo istraživati
• Kreme za sunčanje: principi njihovog djelovanja i metode istraživanja
• Istraživanja antioksidativnih svojstava različitih čajeva.

Tokom svoje posjete, profesorica je također sa profesorima odsjeka Hemija razgovarala o vidovima buduće saradnje.