Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Lejle Hadžić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Edine Hasić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Džejle Čano

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Medihe Brkan

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Kurspahić Muamera

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Duran Hasana

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Stomornjak Irhada

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Fišo Muamera

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amne Đulić

Javna odbrana

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Beate Pehar

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Jasmine Hero

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Izedine Husnić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amele Šemić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amile Prguda

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Amara Marića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Kerima Ibreljića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajle Karađuz

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Tee Kvesić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Medine Kajan i link za pristup online odbrani

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Medine Kajan održaće se u četvrtak 22.7.2021. godine u 10:30 sati , online putem Microsoft Temas platforme.

LINK ZA ONLINE ODBRANU DIPLOMSKOG RADA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhmMjdlMGMtNWVjNy00MTRiLTk5NDItZjljZDA2NDkyMDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Emine Vujinović Mehremić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Enaida Redžića

Obavijest o odgodi termina javne odbrane diplomskog rada na II ciklusu studija studentice Ene Jugo, određivanje novog termina odbrane za 15.06.2021.godine u 11 sati i link za pristup online odbrani

LINK ZA ONLINE ODBRANU DIPLOIMSKOG RADA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMzOGZkNzYtMTNkNy00NjdmLWJlMjItZWNkNzQxY2MwYTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d
 

Način pristupanja: Prilikom otvaranja LINKA na web pretraživaču idete na opciju „Join on web instead" te ukucate svoje ime i prezime i kliknete JOIN.

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ene Jugo i link za pristup online odbrani

LINK ZA ONLINE ODBRANU DIPLOIMSKOG RADA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMzOGZkNzYtMTNkNy00NjdmLWJlMjItZWNkNzQxY2MwYTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d
 

Način pristupanja: Prilikom otvaranja LINKA na web pretraživaču idete na opciju „Join on web instead" te ukucate svoje ime i prezime i kliknete JOIN.

Obavijest o odgodi termina javne odbrane diplomskog rada na II ciklusu studija studentice Ružice Martić, određivanje novog termina odbrane za 03.06.2021.godine u 13 sati i link za pristup online odbrani

LINK ZA ONLINE ODBRANU DIPLOIMSKOG RADA:

 

Način pristupanja: Prilikom otvaranja LINKA na web pretraživaču idete na opciju „Join on web instead" te ukucate svoje ime i prezime i kliknete JOIN.

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ružice Martić