Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Samira Goste

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Aldina Kekića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Adnana Ahmetagića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Majle Kurtović

Novi termin javne odbrane diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Eldine Osmanović

Novi termin javne odbrane diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju na temu "Pedagog kao bitan faktor savremene škole" studentice Eldine Osmanović, profesora pedagogije je srijeda, 23.11.2022.godine u 11 sati u sali broj 317 na Nastavničkom fakultetu.

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Eldine Osmanović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Nermine Džiho

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amre Nuhanović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amne Husović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Jasmina Husanovića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Maje Bilać

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ane Knežević

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Krešimira Kordića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Tojaga Amara

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ivone Spajić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Zerine Bećirović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Selme Džiho

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Alme Teskeredžić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Emsele Burić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Dženite Ribić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Sanele Čatrnja

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Adriana Kneževića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Alena Jazvina

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Šejle Jelovac

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Medine Halilović