Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Emine Tanović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Merjeme Kaplan

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Sabine Hebib

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Branislava Dolića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajle Merzić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Fatime Pezić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Đurđice Hajrović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Emine Kamber

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Adne Svinjar

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Fatime Hadžić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Aleme Husejić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amire Hozić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Emre Kovačević

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajle Oručević

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Arnela Velagića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Nedima Mešinovića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Harisa Nešusta

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Mihaele Mikulić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Vanje Šipovac

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Lamije Mušić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ane Bandić i link za pristup online odbrani

LINK ZA ONLINE ODBRANU:
 

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Armina Škandrića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Sene Hozića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Zrinka Buljana

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Monike Pavlović