Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija studenta Stefana Elezovića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija studentice Amre Eminović

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija studenta Kovačević Seudina

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Mirsade Ćehić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Elmina Burdalića i link za pristup online odbrani

Link za pristup online odbrani putem Microsoft Teams platforme:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUxZWZkNzctNmMyOC00ZTEyLWI0YzktODllOTZjYjk2NDJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Julijane Raič

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Arise Đulić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Hajrije Rabijić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Mire Velagića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Jasmine Gerin

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Dragana Mihaljevića

Obavještenje

Odbrane diplomskih radova na drugom ciklusu studija zakazane za 27.03.2020.godine sljedećih studenata: Kenana Talića, Amine Divljanović i Suzane Vasilj neće biti održane u zakazanom terminu zbog nemogućnosti prisustva predsjednice Komisije i mentorice. Nakon što se odrede novi termini za odbrane diplomskih radova navedenih studenata isti će o njima biti obaviješteni.Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Kenana Talića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Suzane Vasilj

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Amine Divljanović

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Lejle Husrep

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Bojana Aćimovića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Adnana Mekića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Tajme Drljević

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ivane Telebak

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Samira Durakovića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Adne Burić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Amine Ademović, djev.Balavac

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Husić Mehić Almedine

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. sci.Džafera Alića