Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Josipa Galića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Indire Prguda

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Nejre Huseinbegović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Sanele Čolić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ele Ajanović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Torlo Zerine

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Tomić Sare

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Rahić Lejle

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Jašarević Armana

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Dženite Mušančić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Feđe Kulaglića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Nikoline Mihaljević

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Anite Perić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ane Grubešić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Marka Zovke

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Monike Vištica

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Sabine Dumpor

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Sare Mandić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Silvie Josipe Bošnjak

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Kristine Omejic

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ilhane Špago

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Darka Rajiča

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Maria Vlašića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Veldina Idriza

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Mirnese Zatega