Obavijest o odgodi termina javne odbrane diplomskog rada na II ciklusu studija studenta Jusufa Čerkeza, određivanje novog termina odbrane i link za odbranu diplomskog rada

U prilogu se nalazi obavijest o odgodi termina javne odbrane diplomskog rada na II ciklusu studija studenta Jusufa Čerkeza i određivanje novog termina odbrane za 09.04.2021.godine u 11 sati.
 
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet