Obavijest o odgodi termina javne odbrane diplomskog rada na II ciklusu studija studentice Ružice Martić, određivanje novog termina odbrane za 03.06.2021.godine u 13 sati i link za pristup online odbrani

LINK ZA ONLINE ODBRANU DIPLOIMSKOG RADA:

 

Način pristupanja: Prilikom otvaranja LINKA na web pretraživaču idete na opciju „Join on web instead" te ukucate svoje ime i prezime i kliknete JOIN.

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet