Novi termin javne odbrane diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Eldine Osmanović

Novi termin javne odbrane diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju na temu "Pedagog kao bitan faktor savremene škole" studentice Eldine Osmanović, profesora pedagogije je srijeda, 23.11.2022.godine u 11 sati u sali broj 317 na Nastavničkom fakultetu.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet