Javna odbrana doktorske disertacije

Mr. sc. Adil Osmanović javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Aktuelni problemi i promjene u razvoju bosanskohercegovačke porodice uzrokovani izazovima tranzicijskih procesa” pred Komisijom u sastavu:

·                   dr.sc. Asim Peco, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Posebne sociologije” na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, predsjednik Komisije

·                   dr. sc. Adib Đozić, redovni profesor za užu naučnu oblast "Sociologija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član

·                   prof. emeritus Nijaz Musabegović, redovni profesor za predmet Sociologija naselja i predmet Sociologija rada (oblast Socioloških nauka) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, član Komisije.

 

Zamjenski član:

·        dr. sc. Merima Jašarević, docent za užu naučnu oblast "Posebne sociologije” na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.

 

Termin odbrane je 14. 07. 2016 godine u 10 sati. na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.

Doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Biblioteci Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru svakim radnim danom do 14 sati.

 

 

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet