Javna odbrana doktorske disertacije

Mr. sc. Jelena Perunović-Samardžićjavno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Evaluacija kvaliteta ljudskih resursa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Crne Gore” pred Komisijom u sljedećem sastavu:

·        dr. sc. Asim Peco, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Posebne sociologije” na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, predsjednik Komisije

·        dr. sc. Husejn Musić, vanredni profesor za uže naučne oblasti "Opšta pedagogija” i "Didaktika i Metodika”, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, mentor-član Komisije

·                   dr. sc. Muhamed Omerović, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Primijenjene naučne pedagoške discipline” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član Komisije.

 

Zamjenski član Komisije:

·        dr. sc. Semir Šejtanić, docent za užu naučnu oblast "Pedagogija u odgojno-obrazovnim ustanovama” na Odsjeku pedagogija na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.

 

Termin javne odbrane navedene doktorske disertacije je 16. 12. 2016 godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

Doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Biblioteci Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru svakim radnim danom do 14 sati.

 

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet