Javna odbrana doktorske disertacije

Mr. sc. Aida Rizvanovićjavno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Pedagoška efikasnost primjene četiri "magneta” planiranja brige Davida i Althee Brandon u radu s djecom sa posebnim potrebama” pred Komisijom u sljedećem sastavu:

·        dr. sc. Husejn Musić, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Opšta pedagogija” na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, predsjednik Komisije

·        dr. sc. Refik Ćatić, redovni profesor za užu naučnu oblast "Pedagogija” na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, mentor, član Komisije

·          dr. sc. Muhamed Omerović, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Primijenjene naučne pedagoške discipline” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član Komisije.

 

Zamjenski član:

dr. sc. Semir Šejtanić, docent za užu naučnu oblast "Pedagogija u odgojno-obrazovnim i drugim ustanovama” na Odsjeku pedagogija na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru

 

Termin javne odbrane navedene doktorske disertacije je 16. 02. 2017. godine (četvrtak) u 14 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

Doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Biblioteci Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru svakim radnim danom do 14 sati.

 

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet