Javna odbrana magistarskog rada na II ciklusu studija

Studentica Belma Verem, bakalaureat/bachelor muzičke teorije i pedagogije javno će braniti magistarski/master rad na II (drugom) ciklusu studija pod nazivom "Centar za kulturu kao središte kulturnih, umjetničkih i muzičkih zbivanja u Travniku” pred Komisijom u sljedećem sastavu:

·        Red. prof. Emir Nuhanović za užu umjetničku oblast Matično-kreativni predmeti (Dirigovanje, Sviranje horskih partitura, Horsko i solo pjevanje; Solfeggio, Klavir),na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, predsjednik Komisije

·        mr. Ferdinand Zovko, vanredni profesor za stručno-umjetnički predmet Osnovi vokalne tehnike, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, mentor-član Komisije

·        dr. sc. Ekrem Čolakhodžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Tehnologija i modeli u sportu” i docent za užu naučnu oblast "Sportske igre” na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, član Komisije

Zamjenski član: Van. prof. Munir Mešanović za stručno-umjetnički predmet Horsko dirigovanje, Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

Termin javne odbrane navedenog rada je 22. 11. 2016. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

Magistarski/master rad se može pogledati u Sekretarijatu Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Biblioteci Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru svakim radnim danom do 14 sati.

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet