Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Studentica Ejla Hujdur, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski/master rad na II (drugom) ciklusu studija pod "Socijalizacija djece s posebnim potrebama" pred Komisijom u sastavu:

·        dr. sc. Vesna Ćorluka Čerkez, docent za užu naučnu oblast "Klinička psihologija” na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, predsjednik Komisije

·        dr.sc. Tamara Efendić-Spahić, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Psihologija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor-član Komisije

·        dr. sc. Maida Đapo, docent za užu naučnu oblast "Organska hemija” na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, član Komisije

Zamjenski član: dr. sc. Ekrem Čolakhodžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Tehnologija i modeli u sportu” i docent za užu naučnu oblast "Sportske igre” na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.

 

Termin javne odbrane navedenog rada je 13. 10. 2016. godine u 12 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Biblioteci Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru svakim radnim danom do 14 sati.

 

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet