Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Studentica Amina Brkić, dipl. socijalni pedagog javno će braniti magistarski/master rad na II (drugom) ciklusu studija pod nazivom "Pedagoški aspekti menadžmenta u obrazovanju” pred Komisijom u sastavu:

·        dr. sc. Damir Đedović, docent za uže naučne oblasti "Menadžment u sportu” i "Sportovi”, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, predsjednik Komisije

·        dr.sc. Refik Ćatić, redovni profesor za užu naučnu oblast "Pedagogija” na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, mentor- član Komisije

·        dr. sc. Husejn Musić, vanredni profesor za uže naučne oblasti "Opšta pedagogija” i "Didaktika i Metodika”, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, član Komisije

Zamjenski član: dr. sc. Rijad Novaković, docent za uže naučne oblasti "Metodika sporta” i "Sportovi”, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.

 

Termin javne odbrane navedenog rada je 1. 09. 2016. godine u  10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Biblioteci Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru svakim radnim danom do 14 sati.

 

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet