Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Pirija Irme

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Topić Edisa

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Begović Dževade

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Nuhić Dženane

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Đurasović Radenke

Javna odbrana diplomskog rada na II (drugom) ciklusu studija studentice Zaklan Hatidže

Javna odbrana magistarskog rada na II (drugom) ciklusu studija

Studentica Erna Telalović, bakalaureat/bachelor muzičke teorije i pedagogije javno će braniti magistarski rad na II (drugom) ciklusu studija pod naslovom: "Analiza i prezentacija polifonih postupaka u orguljskim fugama J.S. Bacha” dana6. 09. 2017. godine (srijeda) u 12 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


 

 

Javna odbrana diplomskog rada na drugom (II) ciklusu studija

Studentica Bernadeta Galijašević, profesorica muzičke kulture teoretsko-muzičkih predmeta (240 ECTS) javno će braniti diplomski rad na drugom (II) ciklusu studija pod nazivom "U dvije u tri”, napjevi iz Usore (poznavanje muzičkih instrumenata) dana 06. 09. 2017. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

Javna odbrana magistarskog rada na II (drugom) ciklusu studija

Studentica Megi Kunštek, profesor likovnih umjetnosti (240 ECTS) javno će braniti magistarski rad na II (drugom) ciklusu studija pod naslovom: "Intimizam - od dječijeg crteža do umjetničkih djela dana5. 09. 2017. godine (utorak) u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog rada na II (drugom) ciklusu studija

Student Elkaz Dino, profesor sporta i zdravlja (240 ECTS) javno će braniti magistarski rad na II (drugom) ciklusu studija pod naslovom: "Analiza rezultatske uspješnosti KK Donji Vakuf na osnovu situacione efikasnosti u sezoni 2011/2012” dana29. 08. 2017. godine (utorak) u 10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


 

Javna odbrana magistarskog rada na II (drugom) ciklusu studija

StudentIca Sanida Džafo, profesor biologije javno će braniti magistarski rad na II (drugom) ciklusu studija pod naslovom: "PrisustvoStaphylococcus aureus u brisevima nosa u sklopu sanitarnog pregleda” dana 16. 06. 2017. godine (petak) u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studentice Gološ Naide

Javna odbrana magistarskog rada na II (drugom) ciklusu studija

StudentIca Amela Selimić, profesor biologije javno će braniti magistarski rad na II (drugom) ciklusu studija pod naslovom: "Akvatične makrofite rijeke Bregave kao pokazatelji kvaliteta vode” dana11. 05. 2017. godine (četvrtak) u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog rada na II ciklusu studija

Student Raif Zukanović, profesor sociologije javno će braniti magistarski rad na II (drugom) ciklusu studija pod naslovom: "Društveno-kulturne pretpostavke suživota nacionalnih zajednica na području općine Bugojno u postdejtonskom periodu”  dana21. 04. 2017. godine (petak) u 12 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog rada na II ciklusu studija

StudentIca Minja Vašiček, sociolog istraživač- bachelor javno će braniti magistarski rad na II (drugom) ciklusu studija pod naslovom: "Prezentacija ženskog subjekta u turbo-folk kulturi” dana21. 04. 2017. godine (petak) u 10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana doktorske disertacije

Kandidatkinja mr. sc. Natalija Kurtović javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Prevalencija deformiteta kičmenog stuba i povezanost sa morfološkim karakteristikama kod učenika uzrasta 11 i 12 godina” dana 24. 03. 2017. godine (petak) u 14 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog rada

Almira Baljić, profesor razredne nastave javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Implementacija principa inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama”  dana 20. 03. 2017. godine (ponedjeljak) u 12 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog rada

Andrea Jevrić, profesor pedagogije javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Identifikacija i prevencija oblika vršnjačkog nasilja učenika osnovnoškolskog uzrasta od VI. –VII. razreda” dana 20. 03. 2017. godine (ponedjeljak) u 10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana doktorske disertacije

Kandidatkinja mr. sc. Aldijana Avdić javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza distribucije genskih polimorfizama CYP2C9*3 i VKORC1 u populaciji sjeveroistočne Bosne” dana 15. 03. 2017. godine (srijeda) u 11 sati i 30 minuta na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


 

Javna odbrana doktorske disertacije

Kandidat mr. sc. Muamer Hodžić javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Nastanak i razvoj civilnog društva u postdeytonskoj Bosni i Hercegovini” dana 17. 03. 2017. godine (petak) u 13 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

 

Javna odbrana doktorske diserrtacije

Kandidat mr. sc. Alen Bajrić javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Ekološko-morfološke i fiziološke odlike balkanskog zlatnog vijuna (Sabanejewia balcanicaKaraman, 1922) iz sliva rijeke Save” dana 17. 03. 2017. godine (petak) u 10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija studentice Azre Rustempašić

Studentica Azra Rustempašić, profesor biologije javno će braniti magistarski rad na II (drugom) ciklusu studija pod naslovom: "Određivanje kvaliteta ovčijeg mlijeka na području planine Vlašić” dana 14. 03. 2017. godine u 13 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studentice Mejreme Salčin

Mejrema Salčin, bachelor hemije, javno će braniti diplomski rad na drugom (II) ciklusu studija pod nazivom "Korelacija rastvorenog kiseonika sa prisutnim azotnim materijama u vodotoku rijeke Radobolje za period visokog vodostaja” dana 17. 02. 2017. godine u 10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studentice Irme Dadić

Irma Dadić, bachelor hemije, javno će braniti diplomski rad na drugom (II) ciklusu studija pod nazivom "Korelacija rastvorenog kiseonika sa prisutnim azotnim materijama u vodotoku rijeke Radobolje za period niskog vodostaja” dana 17. 02. 2017. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studentice Edine Jašarević

Edina Jašarević, profesor biologije - bachelor javno će braniti diplomski rad na drugom ciklusu pod nazivom "Flora viših biljaka u vegetaciji hercegovačkog endemskog centra - osvrt na Prenj” dana 17. 02. 2017. godine u 13 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.