Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studenta Edina Beganovića

Edin Beganović, profesor teoretskih muzičkih predmeta-bachelor, javno će braniti diplomski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Precizno intoniranje melodijskih početaka kroz prizmu tradicionalnih melodija” dana 18. 02. 2017. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studentice Anele Fetić

Anela Fetić, profesor razredne nastave-bachelor, javno će braniti diplomski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Etničko porijeklo i obrazovno postignuće” dana 10. 02. 2017. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studentice Muamere Džafić

Muamera Džafić, profesor razredne nastave, javno će braniti diplomski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Učestalost deformiteta stopala kod učenika osnovnoškolskog uzrasta na području Grada Mostara” dana 27. 01. 2017. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.

Javna odbrana doktorske disertacije

Mr. sc. Aida Rizvanovićjavno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Pedagoška efikasnost primjene četiri "magneta” planiranja brige Davida i Althee Brandon u radu s djecom sa posebnim potrebama” dana 16. 02. 2017. godine (četvrtak) u 14 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Student Ravenni Jeton, profesor sporta i zdravlja (240 ECTS) javno će braniti magistarski/master rad na II (drugom) ciklusu studija pod nazivom "Etiologija ozljeda kod nogometaša druge lige FBiH- jug” dana 25. 01. 2017. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Marić Armina

Odluku o javnoj odbrani diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Marić Armina možete pogledati u prilogu.

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Memić Jasmine

Odluku o javnoj odbrani diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Memić Jasmine možete pogledati u prilogu.

Javna odbrana doktorske disertacije

Mr. sc. Jelena Perunović-Samardžićjavno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Evaluacija kvaliteta ljudskih resursa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Crne Gore” dana 16. 12. 2016 godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


 

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajle Maksumić

Odluku o javnoj odbrani diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajle Maksumić možete pogledati u prilogu.

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amne Kozić

Odluku o javnoj odbrani diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amne Kozić možete pogledati u prilogu.

Javna odbrana magistarskog rada na II ciklusu studija

Studentica Belma Verem, bakalaureat/bachelor muzičke teorije i pedagogije javno će braniti magistarski/master rad na II (drugom) ciklusu studija pod nazivom "Centar za kulturu kao središte kulturnih, umjetničkih i muzičkih zbivanja u Travniku” dana22. 11. 2016. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amne Bijedić

Odluku o javnoj odbrani diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amne Bijedić možete pogledati u prilogu.

Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Studentica Aida Kuštrić, profesor razredne nastave javno će braniti magistarski/master rad na II (drugom) ciklusu studija pod nazivom "Zastupljenost i uloga žena u sportu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona” dana28. 10. 2016. godine u 12 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


 

Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Student Jasmin Trnovac, profesor sporta i zdravlja (240 ECTS) javno će braniti magistarski/master rad na II (drugom) ciklusu studija pod nazivom "Razlike indeksa tjelesne mase mladih plivača, nogometaša i karatista”   dana28. 10. 2016. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Studentica Sanela Husetić-Šehić, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski/master rad na II (drugom) ciklusu studija pod "Stavovi roditelja prema inkluzivnom obrazovanju u osnovnim školama” dana17. 10. 2016. godine u 10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Studentica Ejla Hujdur, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski/master rad na II (drugom) ciklusu studija pod "Socijalizacija djece s posebnim potrebama" dana 13. 10. 2016. godine u 12 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


 

Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Studentica Izabela Smajić, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski/master rad na II (drugom) ciklusu studija pod nazivom "Spolne razlike kod adolescenata u stavovima prema seksualnosti" dana 13. 10. 2016. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane. 

Javna odbrana doktorske disertacije

Mr. sc. Sanjin Hodžić javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Transformacioni efekti planinarsko-pješačkih tura na funkcionalne sposobnosti, morfološke karakteristike i subjektivnu procjenu tjelesnog i mentalnog zdravlja osoba srednje životne dobi” dana10. 10. 2016 godine u  14 sati. na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Studentica Amina Brkić, dipl. socijalni pedagog javno će braniti magistarski/master rad na II (drugom) ciklusu studija pod nazivom "Pedagoški aspekti menadžmenta u obrazovanju” dana1. 09. 2016. godine u  10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


 

Javna odbrana doktorske disertacije

Mr. sc. Adil Osmanović javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Aktuelni problemi i promjene u razvoju bosanskohercegovačke porodice uzrokovani izazovima tranzicijskih procesa” dana 14. 07. 2016 godine u 10 sati. na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.

Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Studentica Martina Levarda, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Ispitivanje spremnosti za školu” dana 8. 07. 2016. godine u  10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


 

Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Pandur Jasmin, profesor sporta i zdravlja (240 ECTS) javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Uticaj specifičnog tromjesečnog nogometnog programa na snagu i funkcionalne sposobnosti nogometaša uzrasta od 16 – 18 godina” dana  17. 06. 2016. godine u 10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Demić Adel, profesor sporta i zdravlja – bachelor javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Razvoj motoričkih sposobnosti brzine i agilnosti kod nogometaša uzrasta od 10 do 14 godina u periodu od tri mjeseca” dana  17. 06. 2016. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.


 

Javna odbrana magistarskog rada

Azra Pezo, profesor sporta javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Efekti programirane tjelesne aktivnosti na poboljšanje motoričkog statusa djeteta sa posebnim potrebama” dana  27. 05. 2016. godine u 14 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.

Javna odbrana doktorske disertacije

Mr. sc. Edin Užičanin javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Efekti neuromuskularnog treninga na stabilnim i nestabilnim podlogama na ravnotežu, brzinu i eksplozivnu snagu košarkaša” dana 13. 05. 2016 godine u 14 sati  na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.