Javna odbrana magistarskog rada

Ćuk Ivan, profesor sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Trend rasta i razvoja koordinacije kod nogometaša u različitim uzrasnim periodima” dana    12. 06. 2015 godine u 12 sati.

Javna odbrana magistarskog rada

Jasmin Kučuk,profesor sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Transformacioni procesi antropoloških obilježja djevojčica i dječaka uzrasta od 11-13 godina pod uticajem nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja” dana
12. 06. 2015 godine u 10 sati.

Javna odbrana magistarskog rada

Aldin Balić, profesor sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Analiza stavova studenata Nastavničkog fakulteta u Mostaru prema judo sportu" dana 8. 06. 2015 godine u 15 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Buha Danijela, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom “Motivacija za rekreativno vježbanje u odnosu na spolne i dobne razlike” dana 22. 05. 2015 godine u 12 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Dženan Šuta, profesor sporta , javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom “Trend razvoja eksplozivne snage i agilnosti mladih košarkaša u različitim uzrasnim periodima” dana 14. 05. 2015 godine u 12 sati

Javna odbrana doktorske disertacije

Kandidatkinja mr. sc. Maida Đapo javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom “Polifenolski profili autohtonih kultivara jabuke (Malus domestica L.) na području Bosne i Hercegovine” dana 15. 05. 2015 godine u 12 sati.

Javna odbrana magistarskog rada

Marijo Ostojić, profesor sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom “Analiza razlike antropoloških obilježja učenika osnovne škole seoske i gradske sredine na području općine Čitluk“ dana 8. 05. 2015. godine u 15 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Mrković Nikolina, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom “Stavovi nastavnika osnovnih škola istočne Hercegovine o upotrebi informatičko-didaktičkih inovacija u nastavi” dana 8. 05. 2015.godine u 12 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Eldin Džanko, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Karakteristike kognitivnog razvoja djece predškolske dobi sa poremećajem autističnog spektra” dana 17.04. 2015 godine u 13 sati.

Javna odbrana magistarskog rada

Emir Spahalić, profesor sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Efekti primjene situacionog treninga na transformaciju antropološkog statusa košarkaša juniorskog uzrasta" dana 14. 04. 2015. godine u 12 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Iva Rozić, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Dinamičke karakteristike obitelji kao faktor suzbijanja manifestne agresivnosti” dana 17. 04. 2015. godine u 14 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Silvija Vidojević, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Psihološki izvori stavova o europskom identitetu radnika na privremenom radu u inozemstvu” dana 17.04. 2015 godine u 12 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Senaida Kero, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Self-koncept učenika različitih obrazovnih profila” dana 17.04. 2015 godine u 11 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Gordana Savić, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Psihološki izvori percepcije efikasnosti vaspitnih stilova roditelja” dana 17.04. 2015 godine u 10 sati.

Javna odbrana magistarskog rada

Fatima Habota, profesor razredne nastave javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Metodološki aspekti evaluacije procesa i efekata odgoja i obrazovanja” dana 10. 04. 2015. godine u 11 sati i 30 minuta.

Javna odbrana magistarskog rada

Adnan Maljević, profesor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Uticaj morfoloških karakteristika i sastava tijela sportista na ispoljavanje različitih tipova snage” dana 9. 04 2015. godine u 14 sati.

Javna odbrana magistarskog rada

Almir Pokvić, profesor sporta javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Razvoj i promjene u dimenzionalnosti fleksibilnosti kao motoričke sposobnosti kod nogometaša” dana 10. 04. 2015. godine u 13 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Samir Palić, profesor sporta, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Razlike određenih antropoloških obilježja djece koja se bave i koja se ne bave sportom na području općine Jablanica” dana 10. 04. 2015. godine u 10 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Ena Alikadić, profesor sporta i zdravlja, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Efekti upotrebe različitih operatora kod usvajanja skijaških znanja za kandidate ski učitelja u BiH” dana 09. 04. 2015. godine u 12 sati.