Javna odbrana magistarskog/master rada

Ilhama Puce, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Socijalno-psihološki faktori njegovanja porodične tradicije”  dana  13. 01. 2016. godine u 10 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Dalila Ivanković, bachelor hemije, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Uticaj komunalnih otpadnih voda na fizičko-hemijske parametre kvaliteta vode u vodotoku rijeke Bregave u gradu Stocu” dana  18.12. 2015. godine u 13 sati.


Javna odbrana doktorske disertacije

mr. sc. Vesna Ćorluka Čerkez, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Odnos perfekcionizma i porodičnih interakcija sa somatizacijom i ljutnjom kod adolescenata: kvantitativna i kvalitativna studija”  dana 11. 12. 2015 godine u  10 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Senida Džino,diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom „Ispoljenost stresa kod zdravstvenih radnika” dana  10. 12. 2015. godine u 13 sati.


 

Javna odbrana magistarskog/master rada

Sanja Begić, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom „Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti kod studenata”  dana  10. 12. 2015. godine u 12 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Aida Tabaković, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Stavovi adolescenata o odgojno-obrazovnim vrijednostima slobodnog vremena” dana  8. 12. 2015. godine u  12 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Indijala Husić - Obad, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Atmosfera u porodici kao faktor emocionalne stabilnosti djece”  dana  6. 11. 2015. godine u  11 sati.


 

Javna odbrana magistarskog/master rada

Denis Pećanin,bachelor/bakalaureat muzičke teorije i pedagogije, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Faktori koji utiču na ocjenjivanje učenika iz predmeta umjetničkih oblasti u gimnazijama zlatiborskog okruga Republike Srbije" dana 7. 11. 2015. godine u  10 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Aida Ćohković,profesor hemije, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Sadržaj nitrita u mesnim prerađevinama”  dana 16. 10. 2015. godine u  10 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Esved Vele, doktor medicine, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Evaluacija karakterističnih povreda kod nogometaša i prijedlozi za njihovu prevenciju” dana 16. 10. 2015. godine u  13 sati.

Javna odbrana doktorske disertacije

Kandidat mr. sc. Adi Palić javno će braniti doktorsku disertacijupod nazivom "Relacije motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i uspješnosti izvođenja pojedinih elemenata iz nastavnog plana i programa kod učenika 7. i 8. razreda iz Mostara, Bihaća i Jablanice” dana  11. 09. 2015 godine u  14 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Adnan Vele, magistar farmacije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Promjene u acido-baznom statusu krvi nogometaša u toku jedne trenažne jedinice pripremnog perioda”   dana  8. 09. 2015. godine u 12 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Mirjana Ilić,profesor pedagogije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Stavovi učitelja i roditelja prema inkluzivnom obrazovanju” dana 30. 09. 2015. godine u 12 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Memnuna Mahić,profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Odgojno-obrazovna efikasnost igrolikih aktivnosti u razrednoj nastavi osnovne škole"  dana  30. 09. 2015. godine u 11 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Erna Mahić, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Identifikacija i pedagoška prevencija vršnjačkog nasilja u srednjoj školi” dana  30. 09. 2015. godine u 10 sati.


 

Javna odbrana magisstarskog rada

Ante Vučić, profesor sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Efekti primjene trenažnog programa rada na transformaciju antropološkog statusa košarkašica ŽKK "Ljubuški” dana 11. 09. 2015. godine u 9 sati


Javna odbrana magistarskog rada

Esved Kajtaz, profesor sociologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Etičke vrijednosti ekološkog odgoja i obrazovanja učenika osnovnih i srednjih škola” dana  4. 09. 2015 godine u 13 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Zehra Ćeranić,profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Metodološka obrazovanost u funkciji profesionalnog razvoja učitelja" dana  4. 09. 2015 godine u 12 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Admir Osmanović, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "„Evaulacija rada školskog pedagoga”  dana  4. 09. 2015 godine u 11 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Julineta Jurić, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Ekološki odgoj i obrazovanje u srednjim školama”  dana  4. 09. 2015 godine u 10 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Selda Ćapin, dipl. pedagoga, javno će braniti magistarski rad pod nazivom"Ekološka znanja i vrijednosne orjentacije učenika osnovne škole”  dana  4. 09. 2015 godine u 9 sati.


 

Javna odbrana magistarskog rada

Alida Alihodžić, diplomirani pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Odgojno–obrazovna postignuća djece iz deficijentnih porodica" dana 3. 09. 2015 godine u 13 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Dedić Enes , prof. engl. jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Instrumentarij za ocjenu kvaliteta u percepciji nastavnog procesa od strane studenata”  dana  3. 09. 2015 godine u 12 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Biljana Mikić,profesor predškolskog odgoja, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Nasilje među učenicima srednjih škola Brčko distrikta Bosne i Hercegovine” dana  3. 09. 2015 godine u 11 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Gorana Čiča, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Refleksije primjene lutkarstva na opći uspjeh učenika nižeg osnovnoškolskog uzrasta” dana  2. 09. 2015. godine u  13 sati.