Javna odbrana magistarskog/master rada

Geca Emila, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Likovni iskaz kao indikator odnosa u porodici i društvu učenika od šest do jedanaest godina” dana  2. 09. 2015. godine u  12 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Željana Musa, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Efekti vannastavnih aktivnosti učenika VII I VIII razreda osnovnoškolskog uzrasta na opći školski uspjeh"  dana  3. 09. 2015 godine u 10 sati.


 

Javna odbrana magistarskog rada

Minja Panić Gradiška, magistar farmacije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Određivanje sadržaja teških metala u čajevima sa tržišta u Mostaru" dana  2. 09. 2015. godine u 10 sati.


 

Javna odbrana magistarskog rada

Maja Radoja-Stegić,profesor hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom Uticaj kolesterola i masnih kiselina unesenih prehranom u zimskom periodu na sadržaj lipoproteina krvne plazme kod stanovništva sa područja banjalučke regije”  dana   15. 07. 2015 godine u  12 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Meliha Halimanović, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Komunikacija između učenika i nastavnika u inkluzivnom okruženju (sociološko pedagoški pristup)”  dana 13.7.2015.godine u 11 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Selma Mehanović, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Primjena Acadia testa u inkluzivnom obrazovanju”  dana  13. 07. 2015 godine u 12 sati.


 

Javna odbrana magistarskog rada

Elma Novalić,profesor pedagogije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Facijalna ekspresija u formiranju odgojno-obrazovne klime u razredu”  dana   13. 07. 2015 godine u 10 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Andreja Pehar, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Društvena uvjetovanost odnosa s javnošću u osnovnim i srednjim školama”  dana  13. 07. 2015 godine u 9 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Deni Bešlagić, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Osobine ličnosti, samopoštovanje i socijalna podrška kao prediktori zadovoljstva životom”  dana  10.07. 2015. godine u  16 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Ivona Beus, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Razlike u depresivnosti i empatiji kod djece sa i bez roditeljske skrbi” dana  10.07. 2015. godine u  13 sati.


 

Javna odbrana magistarskog/master rada

Ilda Kero, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Povezanost usamljenosti sa zadovoljstvom života kod adolescenata”dana  10.07. 2015. godine u  12 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Sanel Bašić, profesor sporta i tjelesnog odgoja, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Efekti kompleksnog situacionog treninga na motoričke sposobnosti nogometaša uzrasta 12 – 14 godina” dana   10. 07. 2015 godine u 11 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Selver Smajić,profesor sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Relacije antropoloških obilježja i dinamičkih parametara trčanja dječaka” dana   10. 07. 2015 godine u 14 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Asim Topalović, profesor sporta javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Efekti programirane nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja na neke morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenica i učenika V-ih razreda” dana   10. 07. 2015 godine u 15 sati.


 

Javna odbrana magistarskog rada

Mustafa Džafić, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Komunikacija u nastavi i uspjeh učenika u učenju”  dana   9. 07. 2015 godine u 15 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Minela Gološ, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Brzina čitanja i školsko postignuće učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrasta"   dana   9. 07. 2015 godine u 14 sati.


Javna odbrana magistarskog rada

Munevera Mulagić, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Educiranost učitelja i nastavnika za inkluzivno obrazovanje" dana   9. 07. 2015 godine u 13 sati


 

Javna odbrana magistarskog rada

Katarina Pinjuh, profesor predškolskog odgoja, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Efekti primjene inkluzivne nastave na opći školski uspjeh učenika s posebnim potrebama”  dana   23. 06. 2015 godine u 11 sati.


 

Javna odbrana magistarskog/master rada

Sabina Redžić, profesor likovne kulture, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Odnos ornamenta i figure u prostoru slike" dana  20. 06. 2015 godine u  11 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Neda Marković, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Psihološke karakteristike studenata i njihovi stavovi o rodnim ulogama”  dana  19. 06. 2015 godine u  16 sati.


 

Javna odbrana magistarskog/master rada

Dunja Artuković-Tadić, profesor likovne kulture, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom „Metodički pristup u slikarskom postupku"  dana  19. 06. 2015 godine u  11 sati.


 

Javna odbrana magistarskog rada

Irfan Garić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Prediktivne odrednice morfološkog i motoričkog statusa na manifestaciju situacionih elemenata iz sportskih igara djece osnovno školskog uzrasta" dana   19. 06. 2015 godine u 15 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Tea Bošković,diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Socijalno – psihološki faktori uspostavljanja kvalitetnih partnerskih odnosa” dana  19. 06. 2015 godine u  14 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Monika Bulić,diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Psihosocijalni korelati asocijalnog ponašanja”  dana  19. 06. 2015 godine u  13 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Branko Topić,diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Psihološke karakteristike žrtava vršnjačkog nasilja”  dana  19. 06. 2015 godine u  12 sati.