Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Nahida Julardžije

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Edine Čelebić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Svinjar Mirsada

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Crnica Lejla

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Amine Gološ

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Adnane Muratspahić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Leine Nezirović

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Selme Bajrektarević

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Zorice Ostojić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Adelise Gadara

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Irne Peco

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Amela Džafića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Fuada Tanković

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Amine Zuhrić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Selene Dizdarević

Ja

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Zane Oručević

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Denisa Damjanovića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Nikoline Ivanković

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Tijane Jurčić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Pralas Nikole

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Bakula Elizabete

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Šaravanja Ivane

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Vidović Miljenka

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Jazvin Amela

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Edine Delić