Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Marine Periša

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Duzić Armina

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Idriz Harisa

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Novaković Širaza

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Mihić Jasmine

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Muratspahić Adise

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Stojić Matee

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Pantić Ene

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Ajanić Salke

Obavijest vezana za neodržavanje odbrane diplomskog rada i određivanje odgođenog termina odbrane za Markotić Ivanu

Obavijest vezana za neodržavanje odbrane diplomskog rada i određivanje odgođenog termina odbrane za Radojković Nikolinu

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Džinić Jasmine

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Abaza Mirze

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Hodžić Edisa

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ljuma Naide

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Radojković Nikoline

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Markotić Ivane

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Šunje Amele

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Bubalo Andree

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Omerinović Selme

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Zukić Farisa

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ćemalović Alene

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Klepo Nađe

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Alic Ajse

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Čolpa Saida