Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Silvie Josipe Bošnjak

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Kristine Omejic

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ilhane Špago

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Darka Rajiča

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Maria Vlašića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Veldina Idriza

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Mirnese Zatega

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Minele Maksumić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Zdravke Jelić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Verice Šiljegović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Mirsade Velagić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Mensade Brkan

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amile Kobiljar

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajle Torlo

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Sadudina Agovića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Mirze Bibera

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Edisa Skopaka

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Borislava Skramončina

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Monike Čolić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Nejre Kašić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Šaravanja Marine

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Pirija Irme

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Topić Edisa

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Begović Dževade

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Nuhić Dženane