Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Pere Zekića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Nadire Gološ

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Andree Andrić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajle Ferušić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Vahide Martinović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Anđele Bešlić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Kate Đerek Galić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Jasmine Ćorić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Matee Kegelj

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Aldine Leto

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Azre Pobrić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Nadžak Hamze

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Merime Kukuruzović

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Aide Bubalo

Javna odbrana dipllomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Milošević Ljiljane

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Kraljević Kristijana

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajanović Vedine

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Adnana Bukvića

Javna odbrana magistarskog rada na II ciklusu studija studentice Sabine Šljivo

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Huseina Šljive

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Kristine Pranić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Naide Juklo

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Matee Ivanković

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Senide Ćosić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Dragice Bebek