Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Edise Demić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Eveline Šuta

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Helene Ivanković

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Abide Pehlić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Alme Tahirović

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Sesar Tonija

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Dizdarević Adnana

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Lovrić Ivana

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Briga Sanjina

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Putica Nevene

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Nezić Naide

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Visković Ines

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Perviz Sabihe

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Šunje Sabine

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Marine Periša

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Duzić Armina

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Idriz Harisa

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Novaković Širaza

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Mihić Jasmine

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Muratspahić Adise

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Stojić Matee

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Pantić Ene

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Ajanić Salke

Obavijest vezana za neodržavanje odbrane diplomskog rada i određivanje odgođenog termina odbrane za Markotić Ivanu

Obavijest vezana za neodržavanje odbrane diplomskog rada i određivanje odgođenog termina odbrane za Radojković Nikolinu