Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju za studenta Hebib Karima

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Vukoja Ivane

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Almedine Memić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Azre Čustović

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajle Džanković

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Katarine Smiljanić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Šarentica Ene

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Amine Letica

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Amine Čorbadžić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Indire Kulaglić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ifete Ćuković

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Adise Lepara

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Senada Ivankovića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Pere Zekića

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Nadire Gološ

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Andree Andrić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajle Ferušić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Vahide Martinović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Anđele Bešlić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Kate Đerek Galić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Jasmine Ćorić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Matee Kegelj

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Aldine Leto

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Azre Pobrić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Nadžak Hamze