Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Džinić Jasmine

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Abaza Mirze

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Hodžić Edisa

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ljuma Naide

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Radojković Nikoline

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Markotić Ivane

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Šunje Amele

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Bubalo Andree

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Omerinović Selme

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Zukić Farisa

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ćemalović Alene

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Klepo Nađe

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Alic Ajse

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Čolpa Saida

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Tikveša Aldine

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Idrizović Alme

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Galić Josipa

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Travnjak Sabahudina

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Murtić Enise

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Deljkić Dženane

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Maslać Maria

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Josipa Galića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Indire Prguda

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Nejre Huseinbegović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Sanele Čolić