Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Merime Kukuruzović

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Aide Bubalo

Javna odbrana dipllomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Milošević Ljiljane

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Kraljević Kristijana

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Ajanović Vedine

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Adnana Bukvića

Javna odbrana magistarskog rada na II ciklusu studija studentice Sabine Šljivo

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Huseina Šljive

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Kristine Pranić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Naide Juklo

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Matee Ivanković

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Senide Ćosić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Dragice Bebek

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Edise Demić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Eveline Šuta

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Helene Ivanković

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Abide Pehlić

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Alme Tahirović

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Sesar Tonija

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Dizdarević Adnana

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Lovrić Ivana

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studenta Briga Sanjina

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Putica Nevene

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Nezić Naide

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Visković Ines